Oferta: Starszy inspektor

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 120529

Warunki pracy


 • Charakter pracy: administracyjno-biurowy,

 • Praca wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej

 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy, drukarkę, telefony, ksero - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • oświetlenie dzienne i sztuczne

 • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku ZUW, częściowo dostosowanym  do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów)

Zakres zadań

 • •Prowadzi postępowania administracyjne pod nadzorem kierownika, w tym analizujeokumenty oraz wzywa strony do uzupełnień , prowadzi przesłuchania stron i świadków w celu zebrania materiału dowodowego w sprawie, dokonania jego oceny i przygotowania projektów rozstrzygnięć w sprawach zezwoleń na pracę.
 • •Sporządza, pod nadzorem kierownika, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz odpowiedzi na zapytania właściwych organów, instytucji oraz osób fizycznych.
 • • Współuczestniczy w procesie prowadzenia kontroli w Powiatowych Urzędach Pracy w zakresie stosowania przepisów dotyczących wydawania pracodawcy informacji na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy.
 • •Obsługuje systemy informatyczne Chronos, POBYT v.2. Obsługuje system informatyczny ZC.
 • •Archiwizuje i przekazuje akta prowadzonych spraw do archiwum zakładowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej albo obszarze stosowania prawa w praktyce.
 • znajomość ustaw: kpa, o cudzoziemcach w zakresie legalizacji pobytu, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń do ww. ustaw,
 • odporność na stres
 • komunikatywność
 • umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomośc ustaw: prawo przedsiębiorców, kodeks spółek handlowych.
 • systematyczność,
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole,
 • otwartość na ustawiczne doskonalenie zawodowe
 • spostrzegawczośc
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-05-13