Oferta: Starszy inspektor

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 130068

Warunki pracy


 • praca o charakterze  administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej
 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 •  stanowisko pracy znajduje się na parterze w budynku Urzędu, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ( winda  oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów)

Zakres zadań

 • Prowadzi, pod nadzorem przełożonego, postępowań administracyjnych w sprawach potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego. .
 • Weryfikuje wnioski o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.
 • Wspiera stanowiska pracy do spraw paszportowych oraz cudzoziemców w sprawach potwierdzania posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej albo w obszarze stosowania prawa w praktyce lub w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego/wydawania decyzji administracyjnych
 • Znajomość ustaw: kpa, o obywatelstwie polskim, o służbie cywilnej
 • odporność na stres, samodzielność, myślenie analityczne, otwartośc na ustawiczne doskonalenie zawodowe
 • umiejętnośc argumentowania i redagowania pism
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustaw o cudzoziemcach i o ochronie danych osobowych
 • spostrzegawczość
 • znajomość języków obcych: rosyjskiego lub/i angielskiego - na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-11-15