Oferta: Starszy inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 100225

Warunki pracy

·         Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,


·         Charakter pracy: w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,


·         Praca wykonywana w pozycji siedzącej,  wymuszonej


·         stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy, drukarkę, telefony, faks, ksero - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie


·         oświetlenie dzienne i sztuczne


·         stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • zajmuje się przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym kompletowaniem i analizą zapotrzebowań składanych przez komórki organizacyjne oraz grupowaniem dostaw i usług,
 • sporządza i realizuje wnioski o akceptację wydatku finansowego, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 tys. zł netto,
 • przygotowuje umowy cywilnoprawnye i aneksy do umów na dostawy, usługi i roboty budowlane, a także monitoruje terminy realizacji umów,
 • współpracuje z Centrum Obsługi Administracji Rządowej przy wspólnej realizacji na rzecz ZUW postepowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym sporządza wymaganą dokumentację oraz analizuje potrzeby w zakresie realizowanych zamówień,
 • przygotowuje niezbędną sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań i zawartych umów, opracowuje analizy dotyczące wydatkowania środków oraz bierze udział w opracowaniu i aktualizacji Planów zamówień publicznych ZUW w zakresie realizowanych dostaw, usług i robót budowalnych,
 • uczestniczy w pracach komisji przetargowej oraz bierze udział w opracowaniu procedur i zasad w obszarze realizowanych zamówień publicznych,
 • przygotowuje umowy cywilnoprawne i aneksy do umów na dostawy, usługi i roboty budowlane, a także monitoruje terminy realizacji umów,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku pracy związanym z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych (poniżej kwoty wynikającej z art. 4 pkt 8 ustawy PZP)
 • odbyte szkolenia z zakresu zamówień publicznych
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość obsługi komputera (pakietu biurowego MS Office)
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • umiejętność weryfikacji dokumentacji zapotrzebowań, grupowania dostaw i usług
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi narzędzi (aplikacji) pomocnych w procedurze udzielenia zamówień
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2022-06-05