Oferta: Starszy informatyk

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 46227

Warunki pracy

- stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia informatyczne
- oświetlenie sztuczne i naturalne
- brak wind (budynek dwupiętrowy)
- brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań

  • administrowanie systemami teleinformatycznymi i nadzorowanie pracą sieci teleinformatycznych celem zapewnienia wymiany informacji pomiędzy użytkownikami
  • konfigurowanie sprzętu IT do pracy w środowisku sieciowym, instalowanie oprogramowania, aktualizowanie systemów operacyjnych, archiwizacja oraz import i eksport baz danych w systemach informatycznych
  • opracowywanie nowych procedur działania oraz aktualizacja istniejących w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa informatycznego w SWB i PBE
  • sprawowanie kontroli nad sprawnym działaniem resortowej strony WSzW oraz kont użytkowników
  • dokonywanie konserwacji oraz naprawy sieci i sprzętu informatycznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w konfiguracji, obsłudze sprzętu informatycznego oraz administrowaniu sieciami
i systemami informatycznymi
  • znajomość i umiejętność obsługi sprzętu informatycznego, sieci informatycznych oraz znajomość środowiska oprogramowania Microsoft
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • szkolenie z zakresu administrowania serwerami, sieciami teleinformatycznymi, bezpieczeństwa systemów IT
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty
Stanowisko: Starszy informatyk
Firma: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2019-04-29

Zobacz najnowsze oferty pracy

Dostawca potraw

wg programu stażuWymagania konieczne:Wykształcenie: podstawowe
Poznaj ofertę pracy   >>

Opublikowano: dzisiaj