Oferta: Specjalista

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 121168

Warunki pracy


 • Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe.

 • Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Oświetlenie sztuczne i naturalne.

 • W budynku znajduje się winda oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością.

 • W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole warunków pracy i pełnienia służby oraz prowadzi sprawy związane z dokonywaniem oceny ryzyka zawodowego
 • Prowadzi szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Wykonuje zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o wymaganym profilu lub wyższe bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w służbie BHP
 • Znajomość funkcji i struktury organów Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość uprawnień i obowiązków członka korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność zastosowania wiedzy w zadaniach wykonywanych na stanowisku pracy
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Orientacja na klienta
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Gotowość do uczenia się
 • Brak współpracy z organami bezpieczeństwa państwa wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty

  Stanowisko: Specjalista
  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
  Miejsce pracy: Szczecin
  Opublikowano: 2023-05-25