Oferta: Specjalista do spraw zamówień publicznych w wydziale zamówien publicznych

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Specjalista do spraw zamówień publicznych w wydziale zamówien publicznych
Miejsce pracy: Szczecin
Numer: StPr/21/3152
OBOWIĄZKI:
- Przygotowuje i prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne, w tym przygotowuje i publikuje specyfikacje istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia, zmiany i wyjaśnienia oraz inne niezbędne informacje wynikające z obowiązujących procedur,- Uczestniczy w pracach komisji przetargowej, sporządza protokół postępowania o zamówienie publiczne,- Uzgadnia przy współpracy z wydziałami merytorycznymi treść umów pod względem zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych,- Opracowuje treść rozstrzygnięć odwołań i branie udziału w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem w związku z prowadzonymi postępowaniami,- Prowadzi rejestr umów i statystyk zamówień publicznych, sporządza plan zamówień i sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych,- Przygotowuje i przekazuje dokumenty do archiwizacji.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:- Wykształcenie: wyższe- Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze zamówień publicznych,- znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych,- obsługa komputera (pakiet Office),- Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenia zawodowego, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,- Posiadanie obywatelstwa polskiego- Korzystanie z pełni praw publicznych- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweWYMAGANIA DODATKOWE:- studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,- znajomość ustawy o finansach publicznych, warunków kontraktowych FIDIC oraz kodeksu cywilnego.SZCZEGÓŁY OFERTY POD LINKIEM:https://nabory.kprm.gov.pl/zachodniopomorskie/szczecin/specjalista,85131,v7
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: Korzystanie z pełni praw publicznych
Uprawnienia: DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU (wymagany staż - lata: 1)
Uprawnienia: OBSŁUGA KOMPUTERA
Uprawnienia: ZORIENTOWANIE NA REALIZACJĘ I OSIĄGANIE CELÓW
Uprawnienia: KOMUNIKACJA
Uprawnienia: ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Uprawnienia: PAKIET MS OFFICE
Uprawnienia: Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Uprawnienia: RZETELNOŚĆ

Miejsce pracy:

Szczecin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

4 500 - 5 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w SzczecinieSzczegóły oferty

Stanowisko: Specjalista do spraw zamówień publicznych w wydziale zamówien publicznych
Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-10-01