Oferta: Specjalista do spraw wynagrodzeń / stanowisko: specjalista ds. płac

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Specjalista do spraw wynagrodzeń / stanowisko: specjalista ds. płac
Miejsce pracy: Szczecin
Numer: StPr/21/3207
OBOWIĄZKI:
- PROWADZENIE I KOMPLETOWANIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ NALICZANIA WYNAGRODZEŃ DLA PRACOWNIKÓW, A W SZCZEGÓLNOŚCI: - PROWADZENIE CAŁOKSZTAŁTU CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z NALICZANIEM WYNAGRODZEŃ DLA PRACOWNIKÓW,- NALICZANIE WYNAGRODZEŃ Z UMÓW O PRACĘ I ZLECENIA, SPORZĄDZANIE WYPŁAT DODATKOWYCH, W TYM EKWIWALENTY ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP WYPOCZYNKOWY, ODPRAWY EMERYTALNO-RENTOWE, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE, NAGRODY JUBILEUSZOWE, ITP.,- NALICZANIE ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH, MACIERZYŃSKICH,- PROWADZENIE DOKUMENTACJI, KTÓRA STANOWI PODSTAWĘ WYPŁAT WYNAGRODZEŃ,- SPORZĄDZANIE MIESIĘCZNYCH RAPORTÓW ZUS, DRA, RCA, RSA, RZA, RPA, ROCZNEJ DEKLARACJI IWA W PROGRAMIE PŁATNIK,- SPORZĄDZANIE DEKLARACJI PIT-11 DLA PRACOWNIKÓW,- SPORZĄDZANIE ZESTAWIEŃ I ANALIZ DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZENIA,- WYSTAWIANIE ZAŚWIADCZEŃ O WYSOKOŚCI ZAROBKÓW PRACOWNIKÓW ( W TYM ERP-7 DLA PRACOWNIKÓW SZKOŁY),- PRZYGOTOWYWANIE WSZELKICH SPRAWOZDAŃ I DOKUMENTÓW NA POTRZEBY KONTROLI FINANSOWEJ DOTYCZĄCEJ ZATRUDNIENIA I PŁAC,- SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ, ANALIZ I WYKAZÓW O STANIE ZATRUDNIENIA I PŁAC NA POTRZEBY DYREKTORA, GUS I INNYCH,- WPROWADZANIE DANYCH DO SIO DOTYCZĄCYCH WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW,- ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE PRACOWNIKCZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH,- PROWADZENIE DOKUMENTACJI RODO NA POTRZEBY PŁACOWE.POZIOM WYKSZTAŁCENIA:- WYKSZTAŁCENIE EKONOMICZNE WYŻSZE PIERWSZEGO LUB DRUGIEGOSTOPNIA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I CO NAJMNIEJ 2-LETNI STAŻ PRACY O CHARAKTERZE ZGODNYM Z WYMAGANIAMI NA DANYM STANOWISKU.UMIEJĘTNOŚCI:- ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWA PRACY, SYSTEMU OSWIATY, KARTY NAUCZYCIELA, USTAWY O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH, PRZEPISÓWDOTYCZĄCYCH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, PRZEPISÓW USTAWY, BIEGŁA UMIEJĘTNOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA I ZNAJOMOŚĆ PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH FIRMY "VULCAN - PŁACE I KADRY", PROGRAMU "ZUS - PŁATNIK".MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE W PRACY W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne

Miejsce pracy:

Szczecin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 1 825,5 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w SzczecinieSzczegóły oferty

Stanowisko: Specjalista do spraw wynagrodzeń / stanowisko: specjalista ds. płac
Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-10-05