Oferta: Radca prawny

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 45484

Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie.
Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe
Brak podjazdu, wejście schodami.
Brak odpowiednio dostosowanych toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Czas pracy zgodnie z ustawą o radcach prawnych. Wymagana codzienna obecność w pracy w dniach funkcjonowania Urzędu.

Zakres zadań

 • Udzielanie porad prawnych, w tym sporządzanie opinii prawnych.
 • Opiniowanie pod względem prawnym projektów umów i porozumień, projektów statutów i regulaminów oraz innych dokumentów wywołujących skutki prawne, a także w sprawach skomplikowanych sporządzanie projektów zapisów do nich.
 • Opiniowanie aktów prawnych wyższego rzędu.
 • Opiniowanie i przygotowanie do publikacji aktów prawa miejscowego wydawanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.
 • Występowanie w charakterze pełnomocnika Urzędu w postępowaniach przed sadami powszechnymi, sądem administracyjnym i izbami morskimi.
 • Nadzór nad sądowym i administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym.
 • Udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych, w sprawach skomplikowanych.
 • Udzielanie pracownikom wyjaśnień i informacji dotyczących obowiązujących przepisów prawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego wykonywania zawodu radcy prawnego
 • tytuł zawodowy radcy prawnego
 • znajomość zagadnień ustawodawstwa i orzecznictwa krajowego i unijnego w szczególności z zakresu gospodarki morskiej i funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość komputera (MS Office)
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty
  Stanowisko: Radca prawny
  Firma: Urząd Morski w Szczecinie
  Miejsce pracy: Szczecin
  Opublikowano: 2019-04-16

  Zobacz najnowsze oferty pracy