Oferta: Pracownik socjalny

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Szczecin
Numer: StPr/21/3103
OBOWIĄZKI:
WYKONYWANIE PRACY SOCJALNEJ, PRACA W ŚRODOWISKU.WYMAGANIA:DO WYKONYWANIA ZAWODU PRACOWNIKA SOCJALNEGO UPRAWNIONA JEST OSOBA, KTÓRA POSIADA WYKSZTAŁCENIE ZGODNE Z USTAWĄ O POMOCY SPOŁECZNEJ TJ.:1. DYPLOM UZYSKANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY LUB2. DYPLOM UKOŃCZENIA KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH LUB3. DYPLOM WYŻSZEJ SZKOŁY O KIERUNKU PRACA SOCJALNA, ALBO 4. UKOŃCZONE PRZED DNIEM 01.05.2004R. STUDIA WYŻSZE NA KIERUNKACH PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, POLITOLOGIA, POLITOLOGIA I NAUKI SPOŁECZNE, SOCJOLOGIA, ALBO5. UKOŃCZONE STUDIA WYŻSZE O SPECJALNOŚCI PRACA SOCJALNA NA KIERUNKACH PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, POLITYKA SPOŁECZNA, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA, NAUKI O RODZINIE (STUDIA UKOŃCZONE PRZED 01.01.2008R. LUB KONTYNUOWANE 01.01.2008R.), ALBO6. UKOŃCZONE DO DNIA 31.10.2007 ROKU STUDIA WYŻSZE MAGISTERSKIE NA KIERUNKACH: PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, POLITOLOGIA, SOCJOLOGIA, ALBO7. ROZPOCZĘTE PRZED DNIEM 01.05.2004R. I UKOŃCZONE STUDIA WYŻSZE LICENCYJNE LUB WYŻSZE MAGISTERSKIE NA KIERUNKACH: PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, POLITOLOGIA LUB SOCJOLOGIA, ALBO8. UKOŃCZONE DO DNIA 31.12.2013R. STUDIA WYŻSZE O SPECJALNOŚCI PRZYGOTOWUJĄCEJ DO ZAWODU PRACOWNIKA SOCJALNEGO NA JEDNYM Z KIERUNKÓW: PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, POLITOLOGIA, POLITYKA SPOŁECZNA, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA, NAUKI O RODZINIE. SPECJALNOŚĆ PRZYGOTOWUJĄCA DO ZAWODU PRACOWNIKA SOCJALNEGO BYŁA REALIZOWANA POCZĄWSZY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2008/2009. WARUNKIEM UZNANIA UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA ZAWODU PRACOWNIKA SOCJALNEGO- JEST ZREALIZOWANIE W TOKU NAUKI WYMAGANEJ LICZBY 330 GODZIN PRZEDMIOTÓW ORAZ ODBYCIE 240 GODZIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZAKRESIE WSKAZANYM ROZPORZĄDZENIEM.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne

Miejsce pracy:

Szczecin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w SzczecinieSzczegóły oferty

Stanowisko: Pracownik socjalny
Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-09-28