Oferta: Naczelnik wydziału

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 120308

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca o charakteche administarcyjno - biurowym w siedzibie urzędu, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,


- stes związany z podejmowaniem decyzji,


- zagrożenie korupcją,


- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Miejsce i otoczenie orgazozacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- pomieszczenia WIIH znajdują się na parterze i III piętrze budynku,


- w budynku znajdują się urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji,


- brak podjazdów i windy,


- oświetlenie dzienne i sztuczne ledowe,


- stanowisko wyposażone jest w komputer stacjonarny lub przenośny, monitor ekranowy, telefon, drukarkę.

Zakres zadań

 • Planuje i organizuje pracę wydziału w celu zapewnienia terminowowości i odpowiedniej jakości realizacji zadań,
 • Nadzoruje prawidłowość wykonywanych zadań przez podległych pracowników w celu zapewnienia odpowieniej jakości i prawidłowości wykonywanych zadań,
 • Występuje przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawch leżących w kompetencji organu Inspekcji Handlowej (dotyczy wniosków o ukaranie) w celu popierania oskarżeń przed sądem,
 • Nadzoruje i prowadzi obsługę prawną Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie,
 • Nadzoruje i prowadzi szkolenia dla pracowników Wojewodzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie z zakresu przepisów stosowanych przez pracowników w pracy bieżącej w celu zapoznania ich z obowiązującymi przepisami prawa,
 • Nadzoruje oraz opracowuje projekty aktów wewnętrznych w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowań,
 • Przeprowadza doraźną i okresową ocenę pracowników w celu przedstawienia wniosków m.in. w zakresie przeszeregowania, nagradzania i karania podległych pracowników wydziału,
 • Prowadzi dochodzenia w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym w ramach upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora w zakresie leżącym w kompetencji organu Inspekcji Handlowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z obsługą prawną,
 • Znajomość wielu przepisów prawa,
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Zdolności menadżerskie,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Komunikatywność,
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Stanowczość i konsekwencja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie B2,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Naczelnik wydziału
Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-05-08