Oferta: Kierownik oddziału

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 75563

Warunki pracy


 • Praca przy komputrze powyżej 4 godzin dziennie;

 • Praca w biurze oraz w terenie, w tym w trudnych warunkach środowiskowych;

 • Częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;

 • Częsta praca w delegacjach z użyciem transportu samochodowego i jednostek pływających;

 • Brak wind, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawych.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole zużycia paliwa przez urządzenia i jednostki pływające UMS w zakresie ich zgodności z normami zużycia i układami pomiarowymi;
 • Sprawuje nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń podległych Urzędom Dozoru Technicznego. Bierze udział w badaniach urządzeń przeprowadzanych przez te Urzędy;
 • Sprawuje nadzór nad gospodarką mediami energetycznymi celem optymalizacji kosztów;
 • Planuje i przygotowuje remonty, modernizacje kotłowni w obiektach UMS w celu zapewnienia ich sprawności w działaniu;
 • Przygotowuje umowy przyłączeniowe, umowy dostawy, warunki techniczne itp. dla mediów grzewczych na potrzeby UMS
 • Organizuje prace i kieruje podległymi pracownikami, by sprawnie wykonywali zadania Wydziału;
 • Przeprowadza przeglądy okresowe sieci i urządzeń energetycznych Urzędu, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Prowadzi nadzór nad pododbiorcami mediów z sieci energetycznych Urzędu w celu ich rzetelnego rozliczenia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w energetyce
 • aktualne świadectwo kwalifikacyjne - uprawnienia SEP kat. "E" Grupa 1, kat. "D" i "E" Grupa 2, kat. "E" i "D" Grupa 3;
 • znajomość zagadnień związanych z gospodarką energetyczną i paliwową;
 • znajomość obsługi sprzętu komputerowego;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty
  Stanowisko: Kierownik oddziału
  Firma: Urząd Morski w Szczecinie
  Miejsce pracy: Szczecin
  Opublikowano: 2021-03-09