Oferta: Inspektor

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 121174

Warunki pracy

•    Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,


•     praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym, wykonywana w pozycji siedzącej,  wymuszonej


•     na stanowisku występują: wyjazdy służbowe, z uwagi na charakter zadań może wystąpić konieczność przebywania na terenie urzędu poza godzinami pracy, a także poza urzędem w związku z udziałem w kontrolach oraz oględzinami miejsc zdarzeń/wypadków


•     stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie


•     oświetlenie dzienne i sztuczne


•     stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów)


 

Zakres zadań

 • Bierze udział w przeprowadzaniu kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 • Organizuje i prowadza szkolenia wstępne dla nowo zatrudnionych pracowników z zakresu bhp.
 • Rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bezpieczeństwem i ergonomią pracy w skali Urzędu i w odniesieniu do stanowisk pracy.
 • Bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowuje wnioski w tym zakresie.
 • Uczestniczy w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w ZUW i w innych zespołach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie technik bezpieczeństwa i higieny pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w służbie bhp
 • znajomość ustaw i przepisów wykonawczych z zakresu bhp i ppoż
 • komunikatywność, umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie związane z przeprowadzaniem szkoleń
 • uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-05-25