Oferta: Inspektor

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 120549

Warunki pracy

 


· Praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej.


· Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


· Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku ZUW.


· W budynku urzędu znajduje się winda (brak podjazdów).


· Urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty pism, postanowień oraz decyzji o pozwoleniu na budowę w toku prowadzonych postepowań administracyjnych;
 • Opracowuje dokumentację dotyczącą rozpatrywania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę;
 • Przygotowuje dokumentację budowlaną dotyczącą obiektów i robot budowlanych oraz przekazuje ją do innych organów w celu uzgodnienia;
 • Przygotowuje akta sprawy, w celu przekazania wraz z odwołaniem do rozpatrzenia przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub w obszarze budownictwa
 • Znajomość przepisów ustaw: o służbie cywilnej, Prawo Budowlane,
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • umiejętność pracy w obszarze Pakietu Office
 • komunikatywność
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji, samodoskonalenia i uzupełniania wiedzy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów w zakresie geodezji, kartografiii gospodarki nieruchomościami
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-05-13