Oferta: Inspektor

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 113852

Warunki pracy


 • Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,

 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,

 • Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na pierwszym piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji).

Zakres zadań

 • Odbiera i weryfikuje korespondencję wpływającą za pośrednictwem portalu Empatia i EESSI.
 • Wprowadza wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz zasiłków rodzinnych.
 • Wysyła korespondencję elektroniczna przygotowaną przez pracowników wydziału.
 • Kontaktuje się z pracownikami ośrodków pomocy społecznej i ZUS.
 • Przekazuje wnioski oraz pozostałą korespondencję bezpośrednio pracownikom merytorycznym realizującym zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 • Obsługuje systemy teleinformatyczne niezbędne dla załatwienia spraw z zakresu zadań związanych z koordynacją systemów zabezpieczeń społecznych.
 • Prowadzi bazy danych ubiegających się o świadczenia rodzinne w krajach Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii oraz rejestru spraw i przestrzeganie terminowości ich rozpatrywania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • Znajomość przepisów ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, o rodzinnym kapitale opiekuńczym, o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej
 • Znajomość regulacji unijnych w zakresie stosowania i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty

  Stanowisko: Inspektor
  Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  Miejsce pracy: Szczecin
  Opublikowano: 2023-01-16