Oferta: Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 76585

Warunki pracy

- praca o charakterze administracyjno-biurowym w siedzibie urzędu oraz  w terenie, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym, częste wyjazdy służbowe i kontakty zewnętrzne, przebywanie w zmiennych warunkach atmosferycznych, stres związany z prowadzeniem czynności kontrolnych, różnorodnością wykonywanych zadań oraz podejmowaniem decyzji, zagrożenie korupcją, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, możliwa praca na wysokości podczas pobierania próbek paliw,


 


- pomieszczenia WIIH w Szczecinie znajdują się na parterze i III piętrze w budynku,


- w budynku nie ma windy, urządzenia higieniczno – sanitarne na każdej kondygnacji, oświetlenie dzienne i sztuczne jarzeniowe,


- pomieszczenia WIIH są nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo,


- nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych,


- stanowisko pracy wyposażone jest w komputer stacjonarny lub przenośny, monitor ekranowy, telefon, drukarkę.

Zakres zadań

 • prowadzenie czynności kontrolnych (w tym pobieranie próbek paliw zgodnie z obowiązującymi przepisami) w celu ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa,w koniecznych przypadkach przygotowywanie projektu decyzji,
 • przygotowywanie się do kontroli poprzez zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami, wykładniami przepisów, normami, wytycznymi i innymi dokumentami dotyczącymi tematyki planowanej kontroli,
 • zakładanie sprawy w systemie EZD, kompletowanie akt sprawy, przedkładanie wniosków z kontroli oraz opracowywanie projektów pism w celu przeprowadzenia postępowania pokontrolnego,
 • opracowywanie informacji i analiz z przeprowadzonych kontroli w celu przedłożenia właściwym organom,
 • monitorowanie rynku w celu ustalenia produktów występujących w obrocie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze administracji lub właściwym branżowym
 • Umiejętność redagowania pism
 • Komunikatywność
 • Dyspozycyjność
 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat. B
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości ( przy pobieraniu próbek paliw)
 • Brak przeciwwskazań do przewozu osób
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • Badania sanitarno-epidemiologiczne
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty
Stanowisko: Inspektor
Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-04-04