Oferta: Inspektor

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 126401

Warunki pracy


 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • Praca w biurze oraz w trudnych warunkach terenowych wymagająca pełnej sprawności fizycznej.
 • Częsta praca w delegacjach z użyciem transportu samochodowego.
 • Wymagana dyspozycyjność po godzinach pracy w sytuacjach awaryjnych.
 • Brak wind.
 • Brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z urządzeniami poddozorowymi: ich ewidencja oraz stały kontakt z jednostkami dozoru technicznego i konserwatorami;
 • Prowadzi sprawy związane z kotłowniami UMS: przygotowywanie postepowań, kontrola i stały kontakt z serwisem;
 • Przeprowadza postępowania na dostawę, sprawdzanie i korygowanie zamówień na media grzewcze, prowadzi formalności związane z zamawianiem i potwierdzaniem dostaw oleju opałowego, tworzy bank informacji w zakresie gospodarki energetycznej niezbędnego do prowadzenia i analiz bilansów energetycznych zużycia gazu i oleju opałowego, sprawozdawczość;
 • Prowadzi kontrolę nad racjonalną gospodarką energetyczną Urzędu;
 • Prowadzi gospodarkę paliwową i energetyczną związaną z eksploatacją samochodów elektrycznych i jednostek pływających;
 • Planuje modernizację sieci gazowej i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, w tym odnawialnych źródeł energii.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • aktualne świadectwo kwalifikacyjne kat. „E” Grupa 3 Urządzenia, instalacje i sieci gazowe,
 • znajomość zagadnień energetycznych,
 • dobra znajomość obsługi sprzętu komputerowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • aktualne świadectwo kwalifikacyjne kat. "D" Grupa 3 Urządzenia, instalacje i sieci gazowe,
 • znajomość zagadnień związanych z przepisami prawa o dozorze technicznym.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor
Firma: Urząd Morski w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-09-01