Oferta: Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 73967

Warunki pracy

·         praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej – praca z dokumentami


·         praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie


·         stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku ZUW


·         oświetlenie dzienne i sztuczne


·         stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, drukarkę, telefon


 

Zakres zadań

 • Zbiera informacje o potrzebach, planuje, przygotowuje podział środków dla jednostek samorządu terytorialnego oraz rozlicza dotacje z budżetu państwa na wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej, wspiera rodziny i system pieczy zastępczej,
 • Zbiera, weryfikuje dane oraz sporządza sprawozdania rzeczowo-finansowe z zakresu działania pomocy społecznej, wypłaty świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Wykonuje zadania związane z realizacją resortowych i rządowych programów z zakresu działania pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub w zakresie finansów
i księgowości
 • znajomość pakietu MS Office
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty
  Stanowisko: Inspektor wojewódzki
  Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  Miejsce pracy: Szczecin
  Opublikowano: 2021-02-03