Oferta: Inspektor nadzoru robót elektrycznych/teletechnicznych

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Inspektor nadzoru robót elektrycznych/teletechnicznych
Miejsce pracy: Szczecin
Numer: StPr/21/0405
OBOWIĄZKI:
Zgodnie z załączonym ogłoszeniem na stronie https://szczecin.so.gov.pl/index.php?p=m&idg=m2,168Miejsce składania ofert:Sąd Okręgowy w Szczecinie ul. Kaszubska 42 - skrzynka podawcza umieszczona prze wejściu do budynku Sądu lub Biuro Obsługi Interesanta lub za pośrednictwem operatora pocztowego (w przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora).Termin składania ofert: do 19 lutego 2021 r.Lista osób zakwalifikowanych i dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu wraz z terminem i miejscem przeprowadzenia konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu (www.szczecin.so.gov.pl) i na tablicy ogłoszeń Sądu Okręgowego w Szczecinie, ul. Kaszubska 42. Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów oraz osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną zakwalifikowane i dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne
Uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń
Uprawnienia: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Uprawnienia: DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU ROBÓT INSTALACYJNYCH NA BUDOWIE (wymagany staż - lata: 2)
Uprawnienia: OBSŁUGA KOMPUTERA
Uprawnienia: STAN ZDROWIA POZWALAJĄCY NA ZATRUDNIENIE NA OKREŚLONYM STANOWISKU
Uprawnienia: PAKIET MS OFFICE
Uprawnienia: DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (wymagany staż - lata: 2)
Uprawnienia: PEŁNA ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH
Uprawnienia: NORMA PRO
Uprawnienia: UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Uprawnienia: PRAWO BUDOWLANE
Uprawnienia: NIEPOSZLAKOWANA OPINIA
Uprawnienia: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Uprawnienia: ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW W ZAKRESIE PZP ORAZ PRAWA BUDOWLANEGO
Uprawnienia: NIEKARALNOŚĆ
Uprawnienia: PRAWO JAZDY B

Miejsce pracy:

Szczecin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 650 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w SzczecinieSzczegóły oferty
Stanowisko: Inspektor nadzoru robót elektrycznych/teletechnicznych
Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-02-08