Oferta: Główny Specjalista ds. BHP

PGE Energia Ciepła S.A.z Grupy PGE

jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Jesteśmy liderem w branży ciepłowniczej w Polsce.

Gwarantujemy bezpieczne i stabilne warunki pracy. Inwestujemy w przyszłość: zarówno w nisko- i zeroemisyjne ciepłownictwo, jak i w ciągły rozwój pracowników.

Proponujemy atrakcyjną i przyszłościową ścieżkę kariery dla naszych pracowników.

Dołącz do naszego świata pełnego mocy i energii!

Główny Specjalista ds. BHP
Miejsce pracy: Szczecin
Nr ref.: PGEEC/SZCZ/HW/09/2022

Twój zakres obowiązków:

 • Realizacja obowiązków służby BHP w Oddziale Elektrociepłowni Szczecin.
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych oraz inspekcji związanych z obszarem bezpieczeństwa pracy.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i stanu BHP, informowanie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 • Nadzór i kontrola realizacji wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności wypadków oraz zdarzeń pożarowych.
 • Przeprowadzanie postępowań powypadkowych.
 • Współdziałanie ze Społeczną Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwową Inspekcją Pracy oraz organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań mających na celu postrzeganie przepisów oraz zasad BHP i ochrony p. poż.
 • Współpraca z kierownictwem Oddziału w celu poprawy warunków pracy.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP lub wykształcenie wyższe techniczne i studia podyplomowe w zakresie BHP.
 • 5 letni staż pracy w służbie BHP.
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie B1.
 • Samodzielność i samoorganizacja pracy.
 • Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.

Mile widziane:

 • Podstawowa wiedza na temat procesów wytwórczych elektrowni/elektrociepłowni.

Ze swojej strony oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności poprzez m.in. udziału w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i członków Twojej rodziny.
 • Bogaty system kafeteryjny ZFŚS.
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.
 • Bogaty pakiet świadczeń dodatkowych (np. grupowe ubezpieczenie na życie, korzystne warunki dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego).
 • Przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Główny Specjalista ds. BHP
Firma: PGE Energia Ciepła S.A.
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2022-05-04