Oferta: Asystent rodziny

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Asystent rodziny
Miejsce pracy: Szczecin
Numer: StPr/21/3099
OBOWIĄZKI:
PRACA Z RODZINĄ PRZEŻYWAJĄCĄ TRUDNOŚCI W WYPEŁNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ, W MIEJSCU JEJ ZAMIESZKANIA LUB W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ RODZINĘWYMAGANIA:DO WYKONYWANIA ZAWODU ASYSTENTA RODZINY UPRAWNIONA JEST OSOBA KTÓRA 1.POSIADA:A) WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE NA KIERUNKU PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA, NAUKI O RODZINIE LUB PRACA SOCJALNA LUBB) WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE NA DOWOLNYM KIERUNKU UZUPEŁNIONE SZKOLENIEM Z ZAKRESU PRACY Z DZIEĆMI LUB RODZINĄ I UDOKUMENTUJE CO NAJMNIEJ ROCZNY STAŻ PRACY Z DZIEĆMI LUB RODZINĄ LUB STUDIAMI PODYPLOMOWYMI OBEJMUJĄCYMI ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA OKREŚLONY NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA I UDOKUMENTUJE CO NAJMNIEJ ROCZNY STAŻ PRACY Z DZIEĆMI LUB RODZINĄ LUB C) WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE I SZKOLENIE Z ZAKRESU PRACY Z DZIEĆMI LUB RODZINĄ, A TAKŻE UDOKUMENTUJE CO NAJMNIEJ 3 LETNI STAŻ PRACY Z DZIEĆMI LUB RODZINĄ2. NIE JEST I NIE BYŁA POZBAWIONA WŁADZY RODZICIELSKIEJ ORAZ WŁADZA RODZICIELSKA NIE JEST JEJ ZAWIESZONA ANI OGRANICZONA3. WYPEŁNIA OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY - W PRZYPADKU GDY TAKI OBOWIĄZEK W STOSUNKU DO NIEJ WYNIKA Z TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO4. NIE BYŁA SKAZANA PRAWOMOCNYM WYROKIEM ZA UMYŚLNE PRZESTĘPSTWO LUB UMYŚLNE PRZESTĘPSTWO SKARBOWE
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Asystent rodziny
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak

Miejsce pracy:

Szczecin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w SzczecinieSzczegóły oferty

Stanowisko: Asystent rodziny
Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-09-28